Kvalitet och miljö

Transport för små och stora

Transport

Låt oss sköta din frakt

Frakt

Skicka paket med bud

Bud

Leverans med expressbud

Expressbud

Trafiksäkerhetspolicy:

Vi verkar ständigt för en hög säkerhet i trafiken genom att:

 • Ta största hänsyn till medtrafikanter – vi ska betraktas som föredömen i trafiken.
 • Alltid använda bilbälte.
 • Föraren alltid ska hålla avstånd till medtrafikanter och inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser.
 • Transporter planeras på så sätt att föraren inte utsätts för onödig stress.
 • Lagar och trafikregler ska efterlevas avseende såväl kör- som vilotider.
 • Hålla fordonen rena och i trafiksäkert skick.

Miljöpolicy

För att minska miljöpåverkan verkar vi på Hit & Dit Budtransporter för att:

 • Följa miljölagar och andra miljökrav.
 • Använda oss av verkstäder och anläggningar för service som uppfyller myndigheternas krav på miljöriktighet.
 • Sträva efter högsta möjliga fyllnadsgrad  i vår transportledning.
 • Arbeta för ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar.
 • Utbilda och informera anställda och kunder om företagets miljöarbete.

Bokning!

Ring +46 36 33 00 700

dygnet runt!

Medlemskap

Medlem i: Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarförbundet, Transportgruppen, Svenska Åkeriförbundet

Försäkringar

Allbud 98
Allåk 86