Miljöpolicy

För att värna om allas våran framtid gör vi på Hit och Dit Transport allt i vår
makt för att minska vår miljöpåverkan och minimera våra utsläpp.

Vi följer en rad miljökrav och riktlinjer. Vi verkar för att värna om och förbättra miljön genom att;

  • Vi följer noggrant miljölagar och krav.
  • Vi använder miljökvalificerade verkstäder och anläggningar för service och reperation av våra fordon, som följer myndigheternas krav på miljöriktighet.
  • Vi arbetar för ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar.
  • Vi utför noggranna kontroller av utsläpp från våra fordon, beräknade på exempelvis förbrukningsmätningar på bränsle.
  • Vi utbildar och informerar våra medarbetare och kunder om företagets miljöarbete och förbättringar.
  • Vi tar vårt ansvar gällande korrekt avfallssortering, såväl på vår terminal men även när våra chaufförer är ute längs vägarna.
  • Vi följer noggrant utvecklingen gällande alternativa transportmöjligheter gällande omställning till minimala utsläpp genom gröna transporter