FÖR OSS FINNS INGA OMÖJLIGA VÄGAR

Med hjärtat i Nordens knutpunkt för transport och logistik erbjuder vi
innovativa och effektiva logistik- och transportlösningar sedan 1998.

 

Givetvis med en varm trygghet, stor noggrannhet och med minsta möjliga miljöpåverkan. För oss oss finns inga omöjligheter, bara nya vägar. Slå en signal så berättar vi mer!

Vi finns dygnet runt!
036 – 33 00 700

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.