TNT Innight/Fedex

TNT Innight/FedEx:

Vi har sedan lång tid tillbaka ett starkt och stolt samarbete tillsammans med TNT/FedEx. Med utgångspunkt från Ljungarums industriområde agerar vi som en sammanhållande länk, med uppdrag att såväl sortera som leverera viktiga paket, pall och försändelser via TNT Innight och FedEx.