Trafiksäkerhetspolicy

Det är av största vikt som vi vill försäkra våra medtrafikanter, kunder och
samarbetspartners att våra medarbetare vistas ute på vägarna med
säkerheten i första hand.

 

Vi verkar för högsta möjliga säkerhet i trafiken genom följande;

  • Vi tar största hänsyn till våra medtrafikanter. Som chaufför på Hit och Dit Transport ska varje enskild person som framför våra fordon kunna betraktas som föredömen och som goda medtrafikanter i trafiken.
  • Chauffören ska värna om såväl egen som andras säkerhet genom att alltid använda bilbälte och följa rådande regelverk gällande användning av mobila enheter.
  • Föraren ska alltid följa lagar och trafikregler. Såsom hastighetsbestämmelser, kör- och vilotider, samt hålla korrekt avstånd till medtrafikanter, för att nämna några exempel.
  • Vi planerar samtliga av våra transporter på så vis att chauffören inte utsätts för onödig stress, samt att chauffören inte framför våra transporter vid symptom av trötthet.
  • Vi har nolltolerans gällande alkohol- och droganvändning. Vid uppvisande av misstanke om ovanstående stängs chauffören omedelbart av.
  • Samtliga av våra transporter framförs med korrekt lastsäkring samt noggrannhet gällande att maxvikt inte överskrids.
  • Att våra fordon hålls i ett rent och trafiksäkert skick är av största vikt, och detta kontrolleras enligt rutinmässiga kontroller av såväl chaufförer som fordonsansvarig